Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Akreditované vzdelávacie programy

Akreditované vzdelávacie programy

Dokument na stiahnutie Stiahnuť súbor
Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov xlsx
20151613 Rozvoj_komp_PZ_pre_pracu_so_z_so _SVPP_na_OV_okt pdf
20151618 Zaciname_s_programom_GeoGebra_na_hod_matematiky pdf
20151462_Metody_na_zvys_aktiv_ucenia_sa_ziakov_v_geografii_a_vlastivede pdf
20131122_Prezentacne_a_komunik_zrucnosti_PZ.pdf pdf
20131123_tvorba_mat_zad_z_RUJ.pdf pdf
20131124_Pripr_atest_vzd_k_1AT_pre_vych.pdf pdf
20131137_Pedagog_diagnostika.pdf pdf
20131138_Predm_SJaL_v_kont_so_SkVP_na_SS.pdf pdf
20131139_Spolupraca_skoly_a_rodiny_ziaka_MRK.pdf pdf
20131140_Skus_a_hodn_ziak_na_hod_fyziky.pdf pdf
20131141_Nacvik_komunik_zrucnosti.pdf pdf
20131142_Rozvoj_tvoriv_vyuz_progr_Digit_Lego.pdf pdf
20131143_3D_model_vyuz_SV_produkt_CAD.pdf pdf
20131201_Podnik_v_cest_ruchu_a_tvorba_podnik_planu2.pdf pdf
20131202_Male_a_stredne_podnik_na_Slov_v_ramci_ekon_predmetov_PO.pdf pdf
20131203_Outdoor_akt_vo_vych_mimo_vyuc.pdf pdf
20131204_Banky_a_ich_uloha_v_ekonomike.pdf pdf
20131205_Hry_vo_vyuc_nem_jaz_PO.pdf pdf
20131206_Vyuc_AJ_na_prvom_stup_ZS.pdf pdf
20131207_Maturita_z_informatiky.pdf pdf
20131208_Vyuc_na_neplnoorg_zs_v_tr_so_spoj_roc.pdf pdf
20151605 Rozvoj_specif_jazyk_komp_v_jaz_angl pdf
20151606 Tvorba_myslienk_map_s_podpor_IKT pdf
20151607 Integracia_MV_do_skolskej_praxe pdf
20151608 Marketing_vzdelavania pdf
20151617 Tvorba_inter_uc_mat_vo_vyuc_PP pdf
20151619 Vyuzitie_graf_programov_RNA_a ZC_v_ZS pdf
20151360_Zazitkove_vyuc_angl_jazyka_na_ZS_a_SS pdf
20151461_Ako_prac_s_pedag_strat_a_kluc_komp pdf
20151476_Projekt_vyuc_v_prirod_predmetoch pdf
20151477_Tvorba_uceb_pomocok_pomocou_graf_softveru pdf
20151480_Vyuz_prirod_exper_v_pred_Bio_Ch_F_Geogr pdf
20131209_Projekt_orient_vyuc_v_pred_fyzika_Ziva_fyzika.pdf pdf
20131211_Tvorba_hodn_maturit_zadani_z_chemie.pdf pdf
20131212_Spiritualny_rozmer_ucitela.pdf pdf
20131213_Hodnotenie_ziaka_v_rozvoji_hudobnosti_opr.pdf pdf
20131214_Moderny_ucit_v_cirk_skole.pdf pdf
20131215_Kompetencie_na_dosiahnutie_vychovnej_synergie.pdf pdf
20131216_Praca_so_symb_a_symb_recou_v_nov_uc_osn_predm_nab_nab_vych_opr.pdf pdf
20131217_Zakl_nanovedy_a_nanotechnologii.pdf pdf
20131218_Rozvoj_PrG_ucit_vz_obl_Clov_a_prir_na_SS.pdf pdf
20131219_Rozv_digit_komp_v_elektr_komunik.pdf pdf
20131220_Tvorba_uceb_uloh_na_rozv_mat_gramotn.pdf pdf
20131221_Strategie_vyucovania_a_ucenie_sa_CJ.pdf pdf
20131222_Autointegracny_vycvik.pdf pdf
20131223_Nove_trendy_v_goved_projekt_vyuc.pdf pdf
20131226_Probl_sikan_v_sk_prostredi.pdf pdf
20131227_Geografi_exkurz_v_eduk_procese.pdf pdf
20131228_Post_kat_uc_v_kr_vych_3tisicrocia.pdf pdf
20131231_Vyuz_prvk_lud_umen_v_ed_proc_VV.pdf pdf
20131233_Planovanie_vyuc_nem_jaz_na_ZS_a_SS.pdf pdf
20131242_Vyucovanie_jedn_uct_s_vyuz_ekon__softv.pdf pdf
2010037_interakt_tabula_v_eduk_procese.pdf pdf
2010045_metodika-vyucby_SJaL_v_ramci_novych_dokumentov.pdf pdf
2012720_prierez_temy_v_NaNV_NSV_PO.pdf pdf
2010053_tvorba_mat_zadani_z_mat.pdf pdf
2010055_ako_vytv_texty_a_ul_cit_gr_I_st_ZS.pdf pdf
2012735_karierovy_poradca_ucitel_TN_oprava.pdf pdf
2010063_region_vych_vol_predm_v_SkVP_na_ZS.pdf pdf
2010075_tvorba_edu_multimed.pdf pdf
2010076_nove_trendy_v_hydraulike.pdf pdf
2010105_ako_ucit_ziakov_sprac_info_z_textu.pdf pdf
2012977_netr_pohyb_hry_v_skol_Tv.pdf pdf
2012978_Premena_skoly_Schule_im_Wandel.pdf pdf
2010162_osb_soc_roz_ako_prier_tema_v_ed_proc.pdf pdf
20131028_Gymn_spor_na_hod_Tv_1_stupen_ZS.pdf pdf
20131029_Zakl_lez_na_skal_a_um_stenach.pdf pdf
20131030_Cyril_a_Metod_ako_tvorcovia_osobitnej_a_narodnej_identity.pdf pdf
20131290_Tvorba_prez_a_efektivne_vyuz_vo_vzd.pdf pdf
20131291_Rozvoj_komp_VPK_na_ZUS.pdf pdf
20131292_Suc_trendy_v_didakt_a_real_vyt_tech.pdf pdf
20131294_Tvorba_krit_uspes_ries_diverg_uloh.pdf pdf
20131229_Proj_praca_na_hod_AJ_na_II_st_ZS_bud_usp1.pdf pdf
20131230_Vytv_techniky_a_ich_vyuz_v_cinnosti_vychov.pdf pdf
20131232_Rozvijanie_kreativ_ziakov_v_primar_vzdel.pdf pdf
20131237_Tvorba_a_aplik_did_hier_a_uc_pom_na_1_st_ZS_sVMJ.pdf pdf
20131238_Riadenie_prip_ziak_na_OLP_prostr_vyuc_projektu.pdf pdf
20131243_Sucas_trendy_a_legisl_v_navrhu_el_instal.pdf pdf
20131244_Vyuc_hrou_na_hod_Fj_v_ZS.pdf pdf
20131245_Prof_kompetencie_ucitela_Fj.pdf pdf
20131246_Vytvarne_aktivity_v_pleneri.pdf pdf
20131247_Zaklady_snoubordingu_pre_ucitelov.pdf pdf
20131248_Ucenie_a_posla_ucit_ev_skol.pdf pdf
20131252_Roz_citatel_gram_VMJ.pdf pdf
20131253_Spravna_vyr_prax_a_HACCP.pdf pdf
20131254_Vychova_umenim.pdf pdf
20131256_Duchovne_sprevadzanie_ziakov.pdf pdf
20131257_Aplik_mod_vyuc_met_a_konc_vo_vyuc_pred_Slj.pdf pdf
20131258_Tvorba_mat_zad_RJ_pre_ust_formu_MS.pdf pdf
20131259_Empat_laboratorium.pdf pdf
20131272_Kriteria_hodnotenia_sloh_prac.pdf pdf
20131287_Google_Earth_a_jeho_vyuz_v_eduk_procese.pdf pdf
20131289_Vyuz_vytv_technik_v_edu_proces_Vv_na_ZS.pdf pdf
20131293_Tvor_diel_pre_uc_Vv_II_Palick_cipka_pre_pokroc.pdf pdf
20131295_Ries_probl_uloh_met_ved_poznavania.pdf pdf
20131296_Hodn_ziak_na_1_st_ZS_s_dor_na_bod_hodn.pdf pdf
20131298_Sakralne_stavby_na_Slovensku.pdf pdf
20131299_Vyuz_relax_dych_tel_a_konc_cv.pdf pdf
20141150Pozn_ziak_z_MK_k_vytv_priaz_eduk_prostr.pdf pdf
20141182Možnosti vizualizácie a jej implementácie do procesu učenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.pdf pdf
20141185Specifika_edukacie_ziakov_so_stred_stup_ment_postih.pdf pdf
20141250Vyuz_fenom_osob_v_eduk_so_zamer_na OSR_ziaka.doc.pdf pdf
20141310Aplikacia_inov_strategii.pdf pdf
20141344Tvorba_didakt_testov_z_fyziky.pdf pdf
20141345Prev_syndr_CAN_ v_mat_sk_a_na_prv_st_Zs_dec.pdf pdf
20141351Rozv_komp_VPZ_v_obl_prace_s_datami.pdf pdf
20141352Zazit_ucen_v_hud_vych.pdf pdf
20141353Rozv_digit_gram_na_ZS_a_SS.pdf pdf
20141354Pocitacova_grafika.pdf pdf
20141355Zaklady_komun_so_ziakmi_PS.pdf pdf
20141356Ucitel_a_internet.pdf pdf
20141359Prakt_osob_financie_v_eduk_procese.pdf pdf
20141364Funkcne_inov_pre_ved_PZ.pdf pdf
20131301_Vyuz_vyuc_strat_a_uc_styl_ziaka_v_prim_vzd.pdf pdf
20131302_Vyuz_vyuc_strat_a_uc_styl_v_pred_SJL.pdf pdf
20131303_Praca_MOV_so_ziak_zo_soc_zn_postr_opr.pdf pdf
20131304_Rozv_kluc_komp_ziak_prostr_vekuprim_cinn.pdf pdf
20131305_Pedag_asistencia_v_ped_praxi.pdf pdf
20131306_Interpretacia_lit_text_ako_citatel_stimul.pdf pdf
20131307_Priprav_atest_vzdel_pred_prvou_atest_ped_zam_ZUS.pdf pdf
20131308_Vych_k_manz_a_rod_v_praci_ped_zam.pdf pdf
20131309_Pripr_vyuc_s_uplat_kompl_prist_v_stud_prirody.pdf pdf
20131311_Rozv_cit_gr_prac_s_pisom_pramenom.pdf pdf
20131312_VMRaEIV.pdf pdf
20131313_Prehl_komp_uc_predpr_vzd_v_obl_integracie.pdf pdf
20131314_Vyu_cudz_jazyk_pomoc_met_Zive_obrazky.pdf pdf
20131320Rozv_kom_schop_na_skol_s_VJM.pdf pdf
20131321Rozv_komp_k_dem_obcian_na_ZS_a_SS.pdf pdf
20131322_Integracia_IKT_v_proc_vyuc_FRJ.pdf pdf
20131323_Chram_sv_Mart_v_Bratisl_ako_uceb_eur_kult.pdf pdf
20131324_Zaradenie_dramy_do_vyuc_anj_v_ZS_SS.pdf pdf
20131328_Tvor_vyuz_eduk_medii_v_sp_vzd.pdf pdf
20131329_Nove_pristupy_k_vyuc_anj_v_ZS_SS.pdf pdf
20151601 Profesionalizacia_prace _veduceho pdf
20151602 Volny_cas_v_teorii_a_praxi_VMV pdf
20151603 Vytvarne_dielne_v_skole pdf
20151604 Vyuz_akvar_malby_v_eduk_proces_vytv_vych pdf
20131330_Roz_komun_komp_PZ_zamer_na_recovy_prejav.pdf pdf
20131331_Vyuz_prvkov_ped_celist_vych_v_nab_edukacii.pdf pdf
20131332_Viacjazycnost_vo_vyucovani_anj.pdf pdf
20131333_Zakl_tvor_proj_v_Imagine.pdf pdf
20131334_Rozvoj_komunik_zruc.pdf pdf
2013846_Vyuz_porov_pri_sebahodnoteni_skoly.pdf pdf
2013891_Karierovy_poradca.pdf pdf
2013892_Grafy_ako_sucast_prezent_prejavu.pdf pdf
2013894_Hromadna_korespondencia.pdf pdf
2013918_Pripravne_1AT_MOV.pdf pdf
2010174_rozvoj_mot_ziakov_nult_roc.pdf pdf
2010175_tvorba_did_testu_v_biologii.pdf pdf
2010176_did_hra_vo_vyuc_M.pdf pdf
2010177_rozvoj_schopnosti_ziakov_v_argumentacii_SJL.pdf pdf
2010178_projekt_vyuc_v_eduk_proc.pdf pdf
2010179_vyuz_interakt_tab_na_hod_AJ.pdf pdf
2010180_kvalifik_vzdel_pre_vychov_a ped_asis.pdf pdf
2010181_med_vych_v_sk_praxi.pdf pdf
2010182_mat_sk_z_odb_predm_na_SS_ziadost.pdf pdf
2010218_rozv_kom_komp_na_hod_UJ.pdf pdf
2010219_probl_poc_s_por_v_AJ_PO (1).pdf pdf
2010220_por_zruc_pre_pracu_s_adolesc2.pdf pdf
2010217_vyuz_lit_tex_na_rozv_kluc_komp_etic_aspe_lit_diela_GR.pdf pdf
2010221_hodn_uceb_cinn_a_vyk_ziaka_ZA.pdf pdf
2010222_vyuz_uc_lit_v_uc_proc_so_zam_kl_komp_ziaka_GR.pdf pdf
2010223_jazyk_komp_uč_RJ.pdf pdf
2010224_rozv_zakl_jaz_zrucn_AJ_pomocou_interakt_tab.pdf pdf
2010225_progr_ef_drog_prev_v_sk_sk_zar_inovacne.pdf pdf
2010230_motiv_prvky_vo_vyuc_NJ_NR.pdf pdf
2010231_akt_pohl_na_rolu_uc_a_ziak_NJ.pdf pdf
2010232_pripr_uc_na_real_mat_sk_z_NJ_KE.pdf pdf
2010233_tvorba_did_testov_vo_vseob_predm_VJM_KE.pdf pdf
2010268_priprava_vybranych_sk_projektov.pdf pdf
2010269_dig_tech_na_zef_vyuc_s_vyuz_interakt_tab_VJM.pdf pdf
2010270_glob_rozv_vzdel_PO.pdf pdf
2010271_tvor_a_vyhod_sk_testu_PO.pdf pdf
2010272_tvor_dramatika_v_eduk_proc.pdf pdf
2010273_komp_prof_ved_MZ.pdf pdf
2010274_navrh_tvorba_web_str.pdf pdf
2010279_post_SKD_v_syst_VMV_BB.pdf pdf
2010327_baltik_progr_na_ZS_mier_pokr_BA.pdf pdf
2010328_prakticka_ekonomika.pdf pdf
2010329_tvorba_testov_a_mozn_ich_využ_v_SJL_BA.pdf pdf
2010330_profes_v_praci_tr_ucitela.pdf pdf
2010331_vyucba_M_s_podp_eduk_softveru_PO.pdf pdf
2010332_pripr_ziakov_pre_trh_prace_kar_por_BA.pdf pdf
2010335_aplikacia_envir_etiky_vo_vyuc_geogr_TT.pdf pdf
2010336_region_vych_v prim_vzdelII.pdf pdf
2010337_vzdel_v_muzeu_medzipredm_prist.pdf pdf
2010338_riadenie_čin_žiakov_v_sk_a_vzdel_projekt_ZA.pdf pdf
2010339_kvalifikacne_MOV_BA.pdf pdf
2010340_ustavne_pravo.pdf pdf
2010341_teoria_prava.pdf pdf
2010342_tenis_v_zakl_uc_na_I_st_ZS_BA.pdf pdf
2010393_IKT_na_hod_M.pdf pdf
2011412_tren_ucin_metod_a_tech_pre_zefekt_proc_ucenia_sa_BB.pdf pdf
2011448_prac_pravo_BA.pdf pdf
2011449_projekt_vyuc_hod_geograf_vlast_BB.pdf pdf
2011450_inter_vyuc_v_SkVP_TN.pdf pdf
2011451_vyuzitie_digitalnej_fotografie_vo_VP_TN.pdf pdf
2011452tvorb_a_vyuz_digi_foto_v_eduk_proc_BB.pdf pdf
2011453_IKT_v_pred_VV_VU_NR.pdf pdf
2011455_obcianske_pravo_BA.pdf pdf
2011479_IKT_v_hud_vzdelavani.pdf pdf
20151469_Rozv_soc_komp_MOV_prostr_komunik_cviceni pdf
20151471_Medial_vych_Ako_desif_market_odkazy pdf
20151472_Projekt_vyucov_s_vyuz_zahr_skusenosti pdf
2011481_hodn_kval_vyuc_a_sebahod_pr_ucit_ZS_SS_oprava_2011.pdf pdf
2011482_ako_post_pri_zav_prier_tem_do_prim_vzd_BB.pdf pdf
2011494_ako_vyucovat_o_holokauste.pdf pdf
2011496_inov_vzd_vych_sk_vzdel_zar.pdf pdf
2011497_moder_tr_vo_vyuc_a_riad_TaSV_a_sk_sportu.pdf pdf
2011498_inf_vych_pre_prim_vzdel_v_ram_nov_dok.pdf pdf
2011499_info_v_nizs_sek_vzd_BA.pdf pdf
2011551_olympij_vych_v_ZS_SŠ_BA.pdf pdf
2011552_rozvoj_kom_zrucnosti.pdf pdf
2011553_ziak_so_syndr_ADHD_ADD_BB.pdf pdf
2011554_plav_v_skol_a_tel_a_sport_vych.pdf pdf
2011555_excel_v_praxi_BA.pdf pdf
2011556_kreslenie_v_tux_paint.pdf pdf
2011569_pripr_atestac_vzd_OZ_RPBA.pdf pdf
2011570_pripr_atest_vzd_pred_I_atest_PZ.pdf pdf
2011571_bezecke_lyzovanie_BA.pdf pdf
2011572_trest_pravo_BA.pdf pdf
2011573_tvor_techn_vo_vyuc_AJ_BA.pdf pdf
2011574_akt_vyuz_cit_s_por_vo_vyuc_proc_ZS_SS2.pdf pdf
2011575_netrad_nacinie_na_hod_TSV_BA.pdf pdf
2011576_florbal_v_ucive_TSV_BA.pdf pdf
2011582_IKT_zrucnosti_PZaOZ_BA.pdf pdf
20151485_Vyuz_tabletu_na_hod_VV_na_ZS_a_SS pdf
/20151490_Rozvoj_podnikatelskych_zrucnosti pdf
2015491_Dynam/20151_SW_a_jeho_vyuz_vo_vyuc_geometrii pdf
20151492_Revizia_SVP_Clovek_a_priroda pdf
20151288_Hudobne_dielne_v_zakl_skolstve pdf
20151288_Hudobne_dielne_v_zakl_skolstve pdf
20151612 Obchod_a_sluzby_po_novom pdf
20151463_Pokusy_z_prirodovedy_na_I_stupni_ZS pdf
20151614 Tvorba_indiv_vzd_programov pdf
20151615 Prirodne_vedy_inovacne pdf
20151481_Vyuz_exper_v_biol_na_upl_badania_a_ved_met_vo_vyuc pdf
20151482_Komunikacia_PZ pdf
20151487_Rozv_matem_gram_v_prim_vzd_vyuz_multimed_progr pdf
20151489_VP_Metodika_rozvoja_citatelskej gramot pdf
20151495_Verbal_a_neverb_komunik_vo_vyuc_procese pdf
20151496_Retorika_v_ucitelskej_praxi pdf
20151497_Revizia_obsahu_SVP_Zdravie a pohyb pdf
2012744_Prier_temy_v_pred_nab_nab_vych_prim_vzdel_PO.pdf pdf
2012752_aktiv_uc_sa_ziak_metod_clil_ZA.pdf pdf
2012745_spirit_krest_vych_v_predm_nab_nabvych_PO_oprava.pdf pdf
2012751_integr_obs_a_jaz_vzdel_vo_vyuc_AJ.pdf pdf
2012753_ziac_proj_.pdf pdf
2012754_nove_nor_stn_en_a_iso_v_tech_kres_pre_stroj_ZA.pdf pdf
2012748_Med_vych_ako_prier_tema_v_MS_PO.pdf pdf
2012746_Liderstvo_v_skole.pdf pdf
2012747_env_vych_ako_prier_tema_v_MS_PO.pdf pdf
2010074_market_ako_sucast_vyu_ekonom_pred.pdf pdf
2012749_IT_vo_vych_vzdel_cinnosti_v_MS_PO.pdf pdf
2012750_Niektore_interaktivne_met.pdf pdf
2012755_ako_uc_sloh_TN.pdf pdf
2012761_Rozvoj_PGR_BB.pdf pdf
2012762_pohyb_progr_zam_na_reg_cv_pre_intakt_ziak_ziak_s_oslab_BB.pdf pdf
2012763_praca_s_interakt_tab_QOMO_a_sft_Flow_PO.pdf pdf
2012771_gestal_a_porI_integrat_ped_GR.pdf pdf
2012773_ped_mozn_zniz_agres_deti_v_sk_veku.pdf pdf
2012774_Ako_uplatnit_pric_gest.pdf pdf
2012775_aktiv_a_hrove_met_vo_vyucbe_AJ_u_zmsk_PO.pdf pdf
2012776_Student_ledLC_TN.pdf pdf
2012787_vyuz_ekon_softv_vo_vyuc_na_SS.pdf pdf
2012792_Vybr_asp_a_met_vzdel_o_holok_na_Sl.pdf pdf
2012798_Ochrana_zivota_a_zdravia_final.pdf pdf
2012799_Zvlad_zatazi_v_skol_prostr_rozvoj_relax_zruc_PZ_final.pdf pdf
2012800_tv_mat_zad_z_geogr_na_zakl_kl_komp_PO.pdf pdf
2012801_rom_jaz_v_eduk_PO.pdf pdf
2012802_skol_vzdel_progr_a_plan_v_MS_PO.pdf pdf
2012807_Ucebne_plany.pdf pdf
2012808_ries_konfl_sit_v_sk_a_sk_zar.pdf pdf
2012810_prakt_cv_a_real_z_RJ.pdf pdf
2012811_rozvoj_cita_gram_na_ZS_VJM_NR_VP_NR.pdf pdf
2012812_inf_bez_v_skol_TN.pdf pdf
2010077_rozvoj_citat_gram_na_vyuc_SJL.pdf pdf
2012816_inov_vo_vyuz_PROZ_so_zam_na_drog_prev_PO.pdf pdf
2010078_skolska_integracia.pdf pdf
2012817_progr_rozv_osob_ziaka_PO.pdf pdf
2010079_tvroba_uceb_osnov_predmetu_CH_pre_SkVP.pdf pdf
2012824_Ako_tv_VZP_vo_fyzike.pdf pdf
2010080_med_vychova.pdf pdf
2010081_praca_v_sk_kniznici.pdf pdf
2012825_skupin_vyuc_vo_vyucbe_cudz_jazykov_TN.pdf pdf
2010082_posil_kom_komp_v_prem_SJSL_v_ZS_s_VJM.pdf pdf
20151494_Revizia_obsahu_SVP_Jazyk_a_komunikacia pdf
20151616 Pracujeme_s_programom_Geogebra_na_hod_mat_pre_pokrocilych pdf
20151445_Pohyb_progr_zamer_na_zmenu_urovne_koord_schop_ziakov pdf
20151466_Vyucovanie_angl_jazyka_s_minimal_uceb_prostriedkami pdf
20121009_Spolupraca_rodiny_z_MRK_a_skoly_v_edukacnom_procese_projekt_MRK pdf
20121014_Market_v_mod_priem_modne_trendy_II pdf
20121015_Moderna_vyucba_uctovnictva pdf
2010001_riadenia_skoly_sk_zariadenia.pdf pdf
2010002_Inovacné_funkcne.pdf pdf
20121017_Didakticka_hra_vo_vyucovani_matematiky_v_primarnom_vzdelavani.pdf pdf
2010003_financna_gramotnost.pdf pdf
2010004_tvorba_vzdel_programov.pdf pdf
2010005_lyz_instrkt_kurz_zjazd_lyz.pdf pdf
2010006_digit_technol_MS_NP_riad_zaciat.pdf pdf
2010007_suc_trendy_v_zjazd_lyzovani.pdf pdf
20121018_Rozv_komunik_komp_pom_tex_rozl_jaz_styl_na_hod_ukr_jaz.pdf pdf
2010009_ON_v_SkVP_na_G.pdf pdf
2010025_EV_pre_prim_vzdel.pdf pdf
20121019_MAT_AKR_Grafomotorika.pdf pdf
2010030_tvorba_proj_a_prez_zr_v_sk_vyuc_nabozenstva.pdf pdf
2012694_prevencia_kriminalityTN.pdf pdf
2012695_aktiv_didakt_metody_v_biol.pdf pdf
2012696_postav_geograf_v_SkVP.pdf pdf
2012697_Zac_ucit_v_proj_prim_vzdel_BB_Luzinska.pdf pdf
2010051_reg_hist_v_SKVP.pdf pdf
2010052_vyuzivanie_IKT_vo_vyucovani.pdf pdf
2012723_vzdel_obl__ISCED1_v_kont_so_SkVP.pdf pdf
2012724_vplyv_soc_pros_na_roz_osob_dieta_ZA.pdf pdf
2012721_suc_trendy_vo_vyucb_prier_uc_OZZ_v_ZS_SS_PO.pdf pdf
2012722_rozvij_kompet_ziakov_difer_uloh_a_cinnost_upr.pdf pdf
2010054_techniky_pozor_a_hodnot_vyuc_hod_NJ.pdf pdf
2012725_mechatronika_TN.pdf pdf
2010056_inov_odb_komp_vych_v_sk_vych_vzdel_zar.pdf pdf
2012726_Umelecky_prednes_Huskova_nove1.pdf pdf
2010057_humanizacia_vyucovania_NJ.pdf pdf
2012727_vyuc_geog_na_ZS_a_SS_trochu_inak_PO_oprava.pdf pdf
2010058_tvorba_didakt_testov_v_NJ.pdf pdf
2012732_tvor_a_hodn_projekt_HTS_v_ZUS_ZS_ZA.pdf pdf
2010061_rozvoj_grafomot_pom_vytv_aktivit.pdf pdf
2012733_Integr_cita_gram_do_vyuc_na_SS.pdf pdf
2010062_environm_vych_vo_vyuc_procese.pdf pdf
2012734_obchodne_pravo.pdf pdf
2012777_praca_so_spec_cielmi_v_predm_nab_nab_vych_PO.pdf pdf
2012779_pohyb_progr_zam_na_regen_cv_prim_vzdel_BB.pdf pdf
2012736_priprava_mat_zadani_z_bio_PO.pdf pdf
2012780_elektr_datab_skoly_v_praci_P_a_OZ_TN_oprava.pdf pdf
2012781_Duchovna_scena.pdf pdf
2012782_Dane_vo_vyu_odb_ekon_predm_na_SS.pdf pdf
2012783_met_tvorby_IVVP_v_prim_sek_vzdel_TN.pdf pdf
20151498_Revizia_obsahu_SPV_Um_a_kult_vytvarna_vychova pdf
20151499_Revizia_obsahu_predpr_vzd_Clovek_a_spolocnost pdf
20151500_Revizia_obsahu_predprim_vzd_Čl_a_svet_prace pdf
20151465_Tvorba_obsahu_komision_skusky_v_ZUS pdf
20151488_Rozv_matem_a_statist_gram_na_ZS_a_SS pdf
2011578_tvor_test_a_mož_ich_využ_v_spolocen_predm_BA.pdf pdf
2011579_starostl_o_nad_ziak_pom_matem_olymp_Z4_Z9.pdf pdf
2011583_inov_obsah_ON_v_SS_BA.pdf pdf
2011585_met_integr_a_interakcie_v_umel_vych_BA.pdf pdf
2011586_od_antisem_k_holokaustu_BA_od_autorky.pdf pdf
2011589_pripr_atest_vzdel_na_vykon_II_atestacie_PZ_OZ.pdf pdf
2011590_multikult_spol_v_nemecku_BA.pdf pdf
20141362Prehl_komp_uc_v_obl_cit_gram_vyber_textov.pdf pdf
20141363Koučovanie_v_praxi_riadenia_škôl_a_školských_zariadení.pdf pdf
20141365Rozv_komp_uc_chemie_Z_a_SS_v_obl_star_o_nad_ziako_prostr_ChO_v_kat_C.pdf pdf
20141368Portfolio_ako_prostr_sebahodnotenia.pdf pdf
20141369Vyuz_piesni_na_hod_AJ.pdf pdf
20141370Hodn_ziak_prim_vz_zamer_na_slov_hod.pdf pdf
20141371Metod_a_form_prac_podpor_rozv_krit_mysl.pdf pdf
20141372Profesionalizacia_prace_veduceho_PZ_a_OZ.pdf pdf
20141373Akcny_vysk_cesta_skvalit_ped_prax_uc_na_ZS_SS.pdf pdf
20141374Rozv_pohyb_a_rytm_schop_tancom.pdf pdf
20141375Zmeny_na_politickej_mape_sveta.pdf pdf
20141376Zmeny_na_hospodarskej_mape_sveta.pdf pdf
20141377Rozv_kompet_VPZ_v_oblasti_riadenia_zmeny.pdf pdf
20141378Rozvijanie_moralneho_vedomia_ziakov_v_skole.pdf pdf
20141381Integr_digit_techn_do_vyuc_Aj_ZS_a_SS.pdf pdf
20141382Rodovo_citliva_vychova.pdf pdf
20141383Vyuz_IKT_a_IT_pri_tvor_prac_mater_pre_ziakov_so_SVVP.pdf pdf
20141388Rozv_soc_komp_PZ_prostr_rozv_EQ.pdf pdf
20141389Lud_prava_a_ich_zazit_impl_na_I_st_ZS.pdf pdf
20141390Siete_buduc_generacie_v_skol_praxi.pdf pdf
20141391Multimedia_techn_aspek_ich_sprac_v_skol_praxi.pdf pdf
20141395Rozv_komp_OZ_v_obl_porad_pri_praci_s_klient_z_dysf_rodin.pdf pdf
20141396Duchovny_rozmer_katol_ucit.pdf pdf
20141397Pedag_skum_v_praci_ucitela.pdf pdf
20141398Trhov_ekon_vyzad_vzdel_spotr_opr_2_6_2014.pdf pdf
20141399Rozv_mat_gram_v_prim_vzd.pdf pdf
20141400Ucebne_styly_ziakov_a_uceb_styly_ucitelov.pdf pdf
20141401Roz_kom_uc_ZS_integ_spotr_vzd_do_eduk_proc.pdf pdf
20141403Konc_a_impl_viacjaz_prist_do_vyuc_roman_jaz.pdf pdf
20141404Aplik_met_aktiv_uc_deti_a_ziak_zo soc_znev_prostr_s_doraz_na_rozv_psychom_schop a zruc.pdf pdf
20141405Tvor_videa_a_jeho_vyuz_v_eduk_proc.pdf pdf
20141406Vyuz_artefiletiky_v_ped_cinn_ucit_vytv_pred.pdf pdf
20141409Kontrol_cinnost_v_praci_VPZ.pdf pdf
20141410Form_prav_ved_vychov.pdf pdf
20141412Mediac_zrucn_mediacia_v_skol_praxi.pdf pdf
20141422Podpora_vyuz_ IKT_v_predmete_fyzika.pdf pdf
20141414Vytv_tech_a_ich_uplat_pri_rozv_tvor_v_ed_proc.pdf pdf
20141416Prehl_komp_PZ_v_obl_aplik_BP_pri_praci_v_CHL.pdf pdf
20141417Umelecky artefakt a zazitk_ako_sucast_eduk_procesu.pdf pdf
20141418Rozv_komp_uc_NJ_progr_PASCH-net_DSD_GOLD_Nj_dipl_I.pdf pdf
20141419Vybr_letne_spor_v_prir_ako_efekt_prostr_zdrav_zivot_stylu.pdf pdf
20141421Online_jazyk_vzdel_od_Cambridg_English_Teacher.pdf pdf
20141423Aplik_aktiv_v_jedn_obl_vych_vo_vol_case.pdf pdf
20141425Implement_stat_jazyka_pre_deti_cudzin_do_eduk_procesu.pdf pdf
20141426Orient_beh_v_TSV_na_ZS_a_SS.pdf pdf
20141427Kondicne_posilnovanie_v_TSV.pdf pdf
20141433Met_a_formy_vyuz_hist_realii_vo_vyuc_rusin_jazyka_upr.pdf pdf
20141434Rusinsky_jazyk_a_jeho_vyuc_na_ZS_a_SS.pdf pdf
20141435Moder_trendy_vo_vyucbe_zjazd_lyzov_carving.pdf pdf
20141436Digit_obsah_v_eduk_proc_s_vyuz_redakc_systemu.pdf pdf
20141437Uplatnenie_psychomotorickych_hier.pdf pdf
20141440Syst_na_org_casu_a_riad_proj_v_praci_VPZ.pdf pdf
20141441Roz_cit_gram_v_prim_vzd_hrav_cita_k_poroz_textu.pdf pdf
20141420Zakladny_zjazdovy_vycvik.pdf pdf
20141428Did_anal_vyuc_jednotky.pdf pdf
20151447Motivacia_v_praci_PZ.pdf pdf
20151448Pripravne_atestacne_vzdel_1_atest.pdf pdf
20151449Alter_moz_vyuc_DV_v_ZS.pdf pdf
20151450Ucme_sa_ucit_vyuzivanim_tabletov.pdf pdf
20151451Socialne_ucenie_vo_VMV.pdf pdf
20151452Impl_koop_vyuc_v_prim_vzdel.pdf pdf
20151453Metodika_rozvoja_grafomotoriky.pdf pdf
20151454Editor_map.pdf pdf
20151455Modern_hudob_eduk_prostr_digital_technologii.pdf pdf
20151456Rozvoj_komp_uc_ch_Z_a_SS_v_obl_starost_o_nad_z_prost_CHO_kat_B_opr.pdf pdf
20151457Rusin_real_a_mozn_ich_zarad_do_SkVP_ZS.pdf pdf
2012826_pocit_graf_progr_bez_SS.pdf pdf
2010083_vychov_poradca.pdf pdf
2012827_rozvoj_produkt_jaz_kompet_ziaka_a ich_hodn_ZA.pdf pdf
2010084_metod_vyuc_AJ_na_ZS_nove_dok.pdf pdf
2012828_impl_prv_Montes_ped_v_ram_SVVP.pdf pdf
2010085_vyuz_graf_progr_v_eduk_proc_VV.pdf pdf
2012836_tanec_prip_TN.pdf pdf
2010086_fin_gram_do_skol.pdf pdf
2012838_vyuz_ex_v_mat_TN.pdf pdf
2010087_rozvoj_koord_schop_ziakov_v_prim_vzdel.pdf pdf
2010088_tvorba_uloh_z_matematiky.pdf pdf
2012839_obc_nauka_v_skvp_ISCED2_PO.pdf pdf
2010089_koncep_vyuc_dopravnej_vychovy_na_I_stupni.pdf pdf
2012840_implemen_rozsiruj_uciva_VV_v_skola_s_VJM.pdf pdf
2010090_vych_a_vzde_romov_na_hod_nab_nab_vych.pdf pdf
2010091_tvorba_did_testov_RJ.pdf pdf
2012841_Met_a_for_prace_podp_krit_mysl_u_ziak_zo_social_znevyh_prostr_PO.pdf pdf
2010092_dopravna_vychova_v_ZS.pdf pdf
2010093_tvorba_mat_tem_z_odb_predmetov.pdf pdf
2010099_tvorba_uc_osnov_HO_ZUS.pdf pdf
2010100_vych_k_LP_v_skole.pdf pdf
2012848_funkcne_inovacne_veduci_vych_doc.pdf pdf
2012843_Spec_met_a_for_prace_so_ziakmi_zo_soc_znevyh_prostr_PO.pdf pdf
2012842_prevencia_soc_pat_javov_v_praci_ped_asist_PO.pdf pdf
2010101_did_reálii_vo_vyu_AJ.pdf pdf
2010102_integr_exp_a hod_proces__biologia.pdf pdf
2012849_inov_vyuc_AJ_na_1stZS_PO.pdf pdf
2010103_kult_a_umenie_vo_vyuc_procese_G.pdf pdf
2010104_cabri_geom_zakl_kurz.pdf pdf
2012850_orient_v_priest_a_priest_predst.pdf pdf
2010106_integr_ziakov_so_SVVP_v_bez_skole.pdf pdf
2012851_Prvky_zdr_tel_vych.pdf pdf
2010107_kto_zije_s_nami_inakost_NJ.pdf pdf
2010108_rozvoj_cit_gram_v_prim_vzdel.pdf pdf
2012855_ucen_sa_na_stanovist.pdf pdf
2010109_proj_ako_nastr_akt_uc_sa_ziakov_CP_PS.pdf pdf
2012856_etika_podnikania.pdf pdf
2010110_efekt_integr_v_prim-a_sekun_vzdelavani.pdf pdf
2010111_debata_a_diskusia-rozv_rec_zruc_SJL.pdf pdf
2012857_kreat_osob_ucit_KE.pdf pdf
vzdelavaci_program_rozhodnutie.pdf pdf
2012858vyuz_prog_ACD_v_praci_uc_chemie_PO.pdf pdf
2012962_Inovacie_v_riadeni_neplnoo_ZS.pdf pdf
2010119_rodova_rovnost_rod_citl_ped.pdf pdf
2012878_Inovacie_v_riadeni_odb_zamest_skolskeho_zariadenia.pdf pdf
2012879_funk_inov_vzdel_spec.pdf pdf
2012880_Detske_divadlo_vo_VMV_BB_Zabuskova.pdf pdf
2012881_Nove_trendy_v_studenej_kuchyni_PO.pdf pdf
2012882_Nove_trendy_vo_vyuc_geogr_PO.pdf pdf
2012893_Vyuz_text_edit_v_praci_PZ_a_OZ.pdf pdf
2012917_Globalne_vzdelavanie.pdf pdf
2012942_Market_v_mod_priem_mod_trendy_I.pdf pdf
2012945_progr_rzv_ped_zrucn_pre_pr_so_ziak_s_ADHD.pdf pdf
2010112_ako_prac_s_uceb_a_cvic_SJ.pdf pdf
2012956_efektiv_komunik_a_asert_ries_konfl.pdf pdf
2010113_pripr_ved_PK.pdf pdf
2012957_Tvorba_banky_uloh_FRj.pdf pdf
2010114_SKD_v_syst_VMV.pdf pdf
2012958_Vyuz_interpret_vytv_diela.pdf pdf
2010115_tvorba_indiv_VVP_pre_ziakov_SVVP.pdf pdf
2012959_Inovacie_v_sebahodnoteni_skoly.pdf pdf
2010116_cabri_geom_v_eduk_procese.pdf pdf
2012960_Inovacie_v_riadeni_OV.pdf pdf
2010117_geo_gebra_v_eduk_procese.pdf pdf
2012961_ino_riad_zak_umel_skol_PO.pdf pdf
2010118_nove_tren_v_pneumatike.pdf pdf
2012963_prev_niekt_soc_pat_javov_PO.pdf pdf
2010120_reg_vych_v_prim_vzdel.pdf pdf
2012964_plan_ed_proces_rozv_komp_PZ_suv_s_plan_edu_proc_KE.pdf pdf
2010121_eduk_softver_v_matematike.pdf pdf
2012965_posil_kom_komp_vo_vyuc_SJ_pre_uc_Ist_ZS.pdf pdf
2010122_demon_ziacke_pokusy_vo_vyuc_chemie.pdf pdf
2012966_Dekorat_vyrez_do_ovocia_a_zeleniny_PO.pdf pdf
2010123_tvorba_did_testov_v_AJ.pdf pdf
2012972_prip_atest_1AT_MS_MAT.pdf pdf
2010124_multikul_vych_na_I_st_ZS.pdf pdf
2012973_akt_met_a_formy_v_praci_ped_asis_PO.pdf pdf
2010143_kar_por_v_sk_a_sk_zar.pdf pdf
2012974_zazitkove_ucenie_v_ENV.pdf pdf
2010144_integr_podmienky_vychod_zakl_proc_BB.pdf pdf
2012976_podp_cit_gram_ZS_Kasiarova_oprava.pdf pdf
2010145_cesta_k_emoc_zrel.pdf pdf
2010146_met_a_formy_prace_v_predm_PV_svet_prace.pdf pdf
2010147_aktiv_met_vo_vyucbe_odb_predm_PO.pdf pdf
2012984_Formy_inst_v_ped_procese_vytv_vych.pdf pdf
2010148_vyuz_IKT_na_hod_AJ_BB.pdf pdf
2012985Aktiviz_a_motiv_strateg_vo_vyuc_fyz.pdf pdf
2010149_prev_urazov_v_eduk_proc_TSV_GR.pdf pdf
2012698_premena_skoly_aktivne_ucenie_sa_VP_tomengova_BA.pdf pdf
2012699_uc_ako_zakl_text_pom_ziaka.pdf pdf
2010033_snoubordingovy_instr_kurz JAK.pdf pdf
2010035_MS_office_v_eduk_procese.pdf pdf
2012713_Spotrebitelska_vychova_VP.pdf pdf
2010036_autocad_v_skolske_praxi.pdf pdf
2012714_geogr_v_medzipredm_vztah_a_suvislos.pdf pdf
2012715_inovat_postupy_vo_vyuc_bio_PO.pdf pdf
2010038_ludske_prava_v_eduk_procese.pdf pdf
2010039_bezp_predpisy_pri_praci_v_chem_labor.pdf pdf
2012716_inov_spos_hod_ziak_v_pred_slov_jaz_a_lit_ZA.pdf pdf
2010042_priprava_ucitela_na real_mat_sk_SJL.pdf pdf
2012717_tvor_roz_poz_klim_v_tried_TN.pdf pdf
2010043_nab_vychova_evanj_v_SkVP.pdf pdf
2012718_dieta_ziak_s_autiz_v_ped_praxi_TN.pdf pdf
2010044_vyuz_IKT-vo_vyuc_chemie.pdf pdf
2012719_interv_strat_a_techn_ries_vych_probl_PO.pdf pdf
2010046_baltik_program_na_ZS_uroven_zaciatocnik.pdf pdf
2010047_koord_drog_prevencie.pdf pdf
2010048_metodika_vyucby_AJ_SS_podla_novych_dok.pdf pdf
2010050_rozvij_emoc_int_a komunik_zrucnosti.pdf pdf
2012986_Rozvij_prof_kompet_uc_nab.pdf pdf
2010150_dejepis_v_SkVP_ISCED2_PO.pdf pdf
2012990_Rozvij_kom_zruc_k_inkluzii_projekt_MRK.pdf pdf
2010151_koop_vyuc_na_Ist_ZS_BB.pdf pdf
2012991_Vyuzitie_zazitkovych_programov_vo_volnocasovych_aktivitach.pdf pdf
2012992_AKR_prevencia_a_riesenie_agresivity_a_sikanovania_v_ZS_PO.pdf pdf
2010152_osobn_a_soc_rozvoj_prier_tema_v_sk_BA.pdf pdf
2012995_Komun_so_ziakmi_PS.pdf pdf
2010154_vyuz_Cabri_geom_v_eduk_procese_BB.pdf pdf
2012_Multikulturna_vychova_v_inkluzivnej_edukacii_MRK.pdf pdf
2010160_nove_typy_a_podn_pre_vyucb_NJ_ZS_SS.pdf pdf
2012_Pedagogicky_asistent_projekt_MRK.pdf pdf
2010161_spec_ped_pre_vych_a_ped_asist_v_spec_sk_spec_VZ.pdf pdf
2010163_cinn_prist_vo_vyucbe_CH.pdf pdf
2010169_dejepis_v_SkVP_ISCED3.pdf pdf
2010170_obc_nauka_v_SkVP_ISCED3.pdf pdf
2010171_tvorba_tem_VVP_pre_biol_v_SKVP.pdf pdf
2010172_komun_ucit_vo_vyuc_procese.pdf pdf
2010173_nab_nab_vychova_v_SVP.pdf pdf
20141366Pripr_a_real_vzdel_v_ter_z_geog_vlas.pdf pdf
20141367Vyuz_IKT_na_hodinach_RJ.pdf pdf
20131031_Hodnotenie_pisom_FIC_maturitnej_skusky_AJ.pdf pdf
20131032_Met_prace_s_uceb_na_vyu_hod_RJ_v_ZS_a_SS.pdf pdf
20131033_Medialna_vychova_vo_VMV.pdf pdf
20131034_Praca_s_tyr_zneuz_a_zanedb_detmi.pdf pdf
20131037_Odkaz_sv_C_a_M_a_jeho_implement_v_eduk_procese.pdf pdf
20131038_Zdravy_ziv_styl_ako_vysl_zaz_ucenia.pdf pdf
20131039_Impl_nov_jaz_pozn_do_vyuc_jaz_na_ZS_a_SS.pdf pdf
20131043_Umenie_a_kultura.pdf pdf
20131044_Aktualne_pristupy_a_inovacie_vyucby_ziakov_z_MRK.pdf pdf
20131045_Komunikacne_zrucnosti_vychovavatelov.pdf pdf
20131046_Karier_vych_a_poradenstvo_v_skolach.pdf pdf
20131048_Videoexperiment_vo_vyuc_fyziky.pdf pdf
20131052_Pohyb_hry_efek_prost_zvys_pohyb_aktivity.pdf pdf
20131055_OZ_a_eduk_deti_a_ziak_so_zz.pdf pdf
20131056_Skolsky_projekt_s_aplik_misie_sv_Cyrila_a_Metoda.pdf pdf
20131057_nove_temy_vo_vyuc_biol.pdf pdf
20131058_Moderny_MKT_pre_SS.pdf pdf
20131059_Vidiecky_cestovny_ruch_PO.pdf pdf
20131060_Prakt_uplat_kreativ_a_aktiviz_met.pdf pdf
20131061_Koord_prev_zav_a_soc_pat_javov.pdf pdf
20131062_IKT_v_CVS_MRK.pdf pdf
20131063_Tvor_dielna_pre_ucit_vyv_vych_Palic_cipka.pdf pdf
20131067_Ucitel_tvorca_uceb_zdrojov_pre_ziakov_z_MRK.pdf pdf
20131071_Ludove_zvyky_trad_a_remesla_vo_VMV.pdf pdf
20131072_Vyuzitie_elearningu_vo_vyucovani_Upraveny.pdf pdf
20131073_Vytv_umenie_ako_sucast_poz_procesu.pdf pdf
20131079_Dramatoterapia_v_edukacii_zssp.pdf pdf
20131080_Vyuz_tanca_a_tanec_aktivit.pdf pdf
20131081_Projekt_vyuc_v_predmete_OBN_na_ZS.pdf pdf
20131082_Vyuziv_projekc_techn_a_inter_techn_vo_VVZ.pdf pdf
20131083_Mod_techn_vo_vyuc_Aj_na_ZS.pdf pdf
20131084_Informaticka_vychova_PO_upr.pdf pdf
20131085_AJ_pre_uc_druh_st_ZS_a_uc_SS.pdf pdf
20131086_Inform_pre_stred_skoly_PO_upr.pdf pdf
20131087_Informatika_pre_druhy_st_ZS.pdf pdf
20131088_AJ_pre_uc_1_st_ZS.pdf pdf
20131089_Pedagogika_tanca_pre_ucitelov.pdf pdf
20131090_vych_por_ako_dol_cl_celoziv_por.pdf pdf
20131094_Experimenty_vo_vyucovani_fyziky_na_ZS.pdf pdf
20131097_Konstr_vo_vyuc_AJ_v_ZS.pdf pdf
20131098_Vyuz_int_tab_Interwrite_v_ed_proc.pdf pdf
20131102_Indikatory_kval_v_hodnoteni_PZ.pdf pdf
20131095_Spolupraca_odbornych_zamestnancov_s_rodinou_ziaka_z_MRK_program_po_oprave.pdf pdf
20131096_Prev_strat_pri_zvl_stres_a_vyhore_v_ped_povolani.pdf pdf
20131099_Vyuz_interaktiv_tabule_eBeam_a_jej_softv_v_edukac_procese.pdf pdf
20131103_Vytvarna_tvorba_v_krajine.pdf pdf
20131104_Vyuc_filoz_v_ON_podla_nov_koncepcie.pdf pdf
20131105_Hodnotenie_ustnej_FIC_maturit_skusky_AJ.pdf pdf
20131106_Tvorba_uloh_pre_odb_vycvik.pdf pdf
20131107_experimenty_vo_vyucovani_fyziky_naSS.pdf pdf
20131108_Zaklady_hrnciarstva_a_keram_tvorby_PO.pdf pdf
20131109_tvor_dram_ako_vyuc_med_PO.pdf pdf
20131110_tvor_mat_zad_z_AJ_PO.pdf pdf
20131111_proces_pristup_k_zvys_kva_sk_upr_2013.pdf pdf
20131112_Aktual_probl_v_prev_soc_pat_javov.pdf pdf
20131118_dram_vychova_v_skolach.pdf pdf
20141446Syst_na_org_casu_a_riad_proj_v_praci_VPZ.pdf pdf
20151467_Multikult_vychovou_proti_predsud_a_rasizmu pdf
20151468_Tvorba_test_uloh_na_cit_s_porozum_v_prim_vzd pdf
20151470_Tvorba_uloh_pre_pripr_ziak_prim_vzdel_na_test pdf
20151473_Ako_pracovat_s_detmi_s_poruch_reci_predsk_veku_v_MS pdf
20151474_Skupin_formy_vyuc_debata_diskusia_upraveny pdf
20151475Prehlbovanie_kompet_ucit_riadit_cinnosti_v_triede pdf
20151478_Rozvijanie_tech_mysl_prostrednictvom_stavebnice_MATADOR_KiGa pdf
20151479_Rozv_dig_komp_pracou_na_int_tabuli_s_progr_ActivInspire pdf
20151486_Rozvijan_fin_gramot_v_eduk_proc_na_ZS_a_SS pdf
20151493_Revizia_obsahu_SPV_Um_a_kult_vytvarna_vychova pdf