Kalendár podujatí

Spracované OPS/OSO - 13. kolo výzvy

Dokument na stiahnutie Stiahnuť súbor
13_OPS_Gregor Peter - Hodnotiaca skupina.pdf pdf
13_OPS_Podbehla Lenka - Dopravna vychova v SKD.pdf pdf
13_OPS_Babjakova Lenka - Namety blokov daltonskeho vyucovania vo 4 rocniku ZS dobra.pdf pdf
13_OPS_Badova Jana - Skusenosti z vyucovania fyziky na zakladnej skole s vyuzitim IKT.pdf pdf
13_OPS_Balova Eva - Uplatnovanie metod aktivneho vyucovania na hodinach slovenskeho jazyka a literatury.pdf pdf
13_OPS_Bartkova Zuzana - Vyucovanie-anglickeho-jazyka-inovativne-a-hravo.pdf pdf
13_OPS_Bogová Oľga - Rozvijanie praktickych zrucnosti ziakov zakladnej skoly.pdf pdf
13_OPS_Bozova Danica - Vyberove temy v ucive biologie zakladnej skoly.pdf pdf
13_OPS_Burdova Anna - Projektove vyucovanie na hodinach nemeckeho jazyka.pdf pdf
13_OPS_Cehlarova Jana - Obrazovy skolsky poriadok - subor pracovnych listov pre ziakov s mentalnym postihnutim.pdf pdf
13_OPS_Cigasova Zuzana - Nasilie medzi nami- sikanovanie.pdf pdf
13_OPS_Folvarcikova Zuzana - Ulohy na aktivizaciu ziakov na hodinch AJ.pdf pdf
13_OPS_Frívaldska Ivana - Obcianska participacia netradicne na hodinach obcianskej nauky.pdf pdf
13_OPS_Glatznerova Dana - Slovne hodnotenie ziakov v geografii.pdf pdf
13_OPS_Hanuliak Jan - Rozvijanie hodnotiaceho myslenia a tvorivosti na vyucovani matematiky na strednej odbornej skole.pdf pdf
13_OPS_Jabczunova Zuzana - Aktivity z dopravnej vychovy v primarnom vzdelavani.pdf pdf
13_OPS_Jackova Eva - Skusenosti s vyuzitim metod kritickeho myslenia na hodinach slovenskeho jazyka na druhom stupni ZS.pdf pdf
13_OPS_Janacova Lenka - Rozvoj tvorivosti na hodinach anglickeho jazyka inovativnymi prostriedkami.pdf pdf
13_OPS_Januchova Michaela - Inovacie v praci s povinnymi literarnymi textami.pdf pdf
13_OPS_Jarabicova Ludmila - Aktivizujuce vyucovacie metody vo fyzike ZS.pdf pdf
13_OPS_Jursova Tatiana - Rozvijanie kritickeho myslenia a sebaspoznavania na hodinach slovenciny.pdf pdf
13_OPS_Karapinova Anna - Pracovne vyucovanie dievcat - starostlivost o dieta.pdf pdf
13_OPS_Karnizova Livia - Interaktivna praca s textom so zameranim na uplatnenie estetickeho potencialu ziaka.pdf pdf
13_OPS_Kovalcikova Martina - Moznosti a strategie rozvijania matematickej gramotnosti v materskej skole.pdf pdf
13_OPS_Kovalik Jozef - Vyuzitie mobilneho telefonu a grafickeho editora vo vyucovani nabozenskej vychovy.pdf pdf
13_OPS_Krajcikova Anna - Rozvijanie pocuvania s porozumenim na hodinach RJ v ZS.pdf pdf
13_OPS_Labjakova Iveta - Vyuzitie grafickeho programu Skicar.pdf pdf
13_OPS_Ladic Viliam - Sme rozdielni a predsa rovnaki.pdf pdf
13_OPS_Lapcakova Emilia - Citatelska gramotnost v skolskej praxi strednej skoly.pdf pdf
13_OPS_Lauffova Miroslava - Paleta dramatickych hier-rolove a mimorolove hranie.pdf pdf
13_OPS_Lazorova Ludmila - Vyuzitie didaktickych hier na hodinach biologie.pdf pdf
13_OPS_Leskovjanska Lucia - Aspekt autenciskosti vo vyucovani AJ.pdf pdf
13_OPS_Lubova Beata - Skusenosti s vyuzitim tabletu vo vychovno-vzdelavacom procese.pdf pdf
13_OPS_Lukacekova Eva - Prepojenie vzdelavania na SOS s potrebami praxe.pdf pdf
13_OPS_Macharova Maria - Vyuzitie projektovej metody vo vychovnom predmete nabozenska vychova.pdf pdf
13_OPS_Majer Peter - Skusenosti s vyuzitim tabletov vo vyucovani hospodarskej geografie.pdf pdf
13_OPS_Medvedova Ivana - Skusenosti s implementaciou prierezovej temy Osobnostny a socialny rozvoj v sekundarnom vzdelavani.pdf pdf
13_OPS_Megyesiova Marta - Rimske cisla na interaktivnej tabuli.pdf pdf
13_OPS_Mizerak Peter - Uplatnovanie didaktickych postupov orientovanych na rozvoj klucovych kompetencii ziakov vo vyucovani RJ.pdf pdf
13_OPS_Onuskova Maria - Aktivity podporujuce zaclenovanie regionalnych prvkov regionu Turiec do edukacneho procesu.pdf pdf
13_OPS_Darina Gogolova - Rozvijanie klucovych nadpredmetovych kompetencii ziakov prostrednictvom inovativnych pristupov a aktivizujucich metod.pdf pdf
13_OPS_Lucia Hamrakova - CLIL na hodinach anglickeho jazyka(uroven A2-B1).pdf pdf
13_OPS_Marta Blaskova - Umelecky projekt s prvkami medialnej vychovy.pdf pdf
13_OPS_Viktor Krizo - Zazitkove sustredenia osobnostneho rozvoja ziakov.pdf pdf
13_OPS_Zuzana Duchoňová - Tvorive a dramaticke techniky vo vyucbe anglickeho jazyka.pdf pdf
13_OPS_Zuzana Lukacova - Vodny svet v predmete obohatenie II_ pre ziakov 2_rocnika ZS.pdf pdf
13_OPS_Novakova Anastazia - Holokaust v projektovom vyucovani na I stupni zakladnej skoly.pdf pdf
13_OPS_Ontkova Jana - Preverovanie vedomosti ziakov zabavnou formou.pdf pdf
13_OPS_Polakova Viera - Sprostredkovanie umenia ziakom prostrednictvom kulturnej institucie.pdf pdf
13_OPS_Poliakova Miroslava - Vyuzitie metody CLIL v primarnom vzdelavani.pdf pdf
13_OPS_Popadicova Anna - Rozvijanie ziackych kompetencii netradicnou metodou.pdf pdf
13_OPS_Pospisilova Petronela - Vyuzitie hudobno-dramatickych cinnosti v edukacnom procese MS.pdf pdf
13_OPS_Sabolova Otilia - Prierezova tema Medialna vychova v praxi ucitela hudobnej a vytvarnej vychovy.pdf pdf
13_OPS_Sadecky Dusan - Inovativne formy a metody overovania a hodnotenia odbornosti ziakov v skolach.pdf pdf
13_OPS_Schweinerova Anna - Skusenosti s rozvijanim citatelskej gramotnosti v anglickom jazyku v podmienkach strednej skoly.pdf pdf
13_OPS_Sitkova Dasa - Skusenosti s projektovanim aktivit rozvijajucich financnu gramotnost ziakov v primarnom vzdelavani.pdf pdf
13_OPS_Sluka Tomas - Skolska exkurzia Poznavame Slovensko - prierezove temy.pdf pdf
13_OPS_Smidova Michaela - Vychova k prosocialnemu spravaniu v SKD.pdf pdf
13_OPS_Somodikova Izabela - Edukacny tyzdenny program pravnej vychovy v kontexte SkVP.pdf pdf
13_OPS_Sotakova Tatiana - Uplatnovanie inovativnych foriem a metod prace vo vyucovani obchodnej korespondencie.pdf pdf
13_OPS_Stancikova Dagmar - Myslienkova mapa ako vysledok cinnosti ziakov na hodinach ekonomiky a prava.pdf pdf
13_OPS_Stefancinova Iveta - Od srdca hmoty k hmote srdca.pdf pdf
13_OPS_Sulikova Jozefina - Integracia aktivnych prvkov ucenia prirodovedy a vlastivedy v primarnom vzdelavani.pdf pdf
13_OPS_Tkacova Radka - Prierezove temy vo vyucovaní biologie a geografie na zakladnych skolach s podporou IKT.pdf pdf
13_OPS_Vitkova Maria - Podpora prosocialneho prostredia ako prostriedok eliminacie agresivity medzi spoluziakmi.pdf pdf
13_OPS_Weiszerova Maria - Implementacia logistiky do vyucovania odbornych ekonomickych predmetov na SS.pdf pdf
13_OPS_Weiszerova Maria - Implementacia logistiky do vyucovania odbornych ekonomickych predmetov na SS.pdf pdf
13_OPS_Wetzler Peter - Interaktivne aktivity a hry na hodinach biologie.pdf pdf
13_OPS_Zlebekova Adriana - Skusenosti s uspesnou spolupracou centra poradenstva a ucitelov ZS.pdf pdf
13_OPS_Zubakova Anna_Skusenosti s vyuzivanim e-laboratorii vo vyucovani stredoskolskej fyziky.pdf pdf