Kalendár podujatí

Spracované OPS/OSO - 12. kolo výzvy

Dokument na stiahnutie Stiahnuť súbor
12_OPS_Bartal Mikulas - Kurzy s environmentalnou tematikou v ramci praktickej vyucby na strednych skolach pdf
12_OPS_Bartosova Michaela - Interaktivne pracovne listy z geografie s vyuzitim programu Hot Potatoes pdf
12_OPS_Folvarcikova Zuzana - Prvky dramatickej vychovy na hodinach anglickeho jazyka - uroven B1-B2 pdf
12_OPS_Hajtingerova Monika - Vlastne strategie a namety rozvijajuce predcitatelsku gramotnost v predprimarnej edukacii pdf
12_OPS_Hamrakova Lucia - Vyuzitie dramatickych technik na hodinach anglickeho jazyka - Uroven A2 - B1 pdf
12_OPS_Kalisova_Daniela - Zaciname s Geocachingom pdf
12_OPS_Krajcikova Anna - Internet vo vyucbe ruskeho jazyka v zakladnej skole pdf
12_OPS_Krizo Viktor - Maly princ v skolskej zahrade - Netradicne medzigeneracne vyucovanie Sveta prace a prierezovych tem pdf
12_OPS_Lukacova Zuzana - Predchodcovia dnesnych zvierat v predmete obohatenie pre ziakov 1 rocnika ZS pdf
12_OPS_Wetzler Peter - Prirodovedna exkurzia v Narodnom parku Slovensky raj pdf
12_OPS_Dechtarova Miroslava - Skusenosti s vyuzitim aktivizujucich metod pri motivacii ziakov v predmete ekonomika pdf
12_OPS_Majling Martin - Skusenosti s vyuzitim gitary v hudobnej vychove v primarnom vzdelavani pdf
12_OPS_Medvedova Ivana - Skusenosti s aplikaciou prvkov regionalnej vychovy v sekundarnom vzdelavani pdf
12_OPS_Sitkova Dasa - Implementacia intervencnych prvkov v prevencii specifickych poruch ucenia pdf
12_OPS_Slastanova Monika - Rozvoj prirodovednej gramotnosti v primarnom vzdelavani pdf
12_OPS_Sperkova Maria - Skusenosti s vyuzivanim Hejneho principov vo vyucovani matematiky na 2. stupni ZS pdf
12_OPS_Zubakova Anna - Ako motivovat ziakov v rozsirujucich volitelnych moduloch fyziky SOS prostrednictvom IKT pdf
12_OPS_Belanska Milena - Sluchovo postihnuty ziak a prakticka anglictina pdf
12_OPS_Borovsky Peter - Sluchova vychova u ziakov s narusenou komunikacnou schopnostou pdf
12_OPS_Dzurisinova Zuzana - Matematicke zrucnosti maturanta z chemie pdf
12_OPS_Harmadova Marcela - Vytvarny prejav ziakov s mentalnym postihnutim ako diagnosticky nastroj pdf
12_OPS_Horanska Lubica - Dramaticka vychova pripravujuca ziakov SS na ustnu cast maturitnej skusky z anglickeho jazyka pdf
12_OPS_Horanska Lubica - Dramaticka vychova pripravujuca ziakov SS na ustnu cast maturitnej skusky z anglickeho jazyka pdf
12_OPS_Jursova Tatiana -Tvorba prosocialneho hodnotoveho systemu a rozvoj kritickeho myslenia prostrednictvom literatury pdf
12_OPS_Kallova Milota-Skupinova praca na hodinach matematiky pdf
12_OPS_Korfantova Lenka - Grafomotoricke aktivity v primarnom vzdelavani pdf
12_OPS_Kredatusova Maria - Vyuzitie internetu a pocitaca pri vyucovani ciselnych sustav pdf
12_OPS_Lapcakova Emilia - Skusenosti z vyucby citatelskej gramotnosti v skolskej praxi pdf
12_OPS_Mandzakova Henrieta - Organizacne formy na hodinach slovenskeho jazyka a literatury pdf
12_OPS_Mernakova Eva - Vyuzivanie aktivizujucich metod vo vyucovani slovenskeho jazyka a literatury pdf
12_OPS_Novacka Eva - aktivity zamerane na zlepsenie klimy pdf
12_OPS_Podbehla Lenka - Financna gramotnost v SKD pdf
12_OPS_Sedlakova Zita - Den chleba-integrovane tematicke vyucovanie pdf
12_OPS_Tkacova Radka - Skusenosti s vyuzitim interaktivnych edukacnych programov na hodinach geografie na II.stupni zakladnych skol pdf
12_OSO_Okruhlanska Danka - Detska kresba a rozvoj grafomotoriky ako prostriedok rozvoja kognitivnych procesov () pdf
12_kolo_OPS_Figlova Jana - Rozvijanie tvorivosti na hodinach citania a pisania u ziakov primarneho vzdelavania pdf
12_kolo_OPS_Janac Peter - Zaradenie ziaka s Downovym syndromom a inym oslabenim do telesnej a sportovej vychovy pdf
12_kolo_OPS_Jancikova Lenka - Napady a postrehy ako vyucovat projektove cvicenia pdf
12_kolo_OPS_Lancaricova Marta - Prva pomoc vo vyucovani biologie a samostatnych organizacnych formach vyucovania a volnocasovych aktivitach pdf
12_kolo_OPS_Martinkova Jana - Efektivna praca so ziakmi s poruchami ucenia v zakladnej skole pdf
12_kolo_OPS_Scerbakova Stefania - Cinnost a organizacia ziackej skolskej rady na osemrocnom gymnaziu pdf
12_OPS_Kormancova-Kopaskova Ivana - Projektove vyucovanie ako priprava na prakticku cast odbornej zlozky pdf
12_OPS_Lehotska Zdenka - Skusenosti s vyuzivanim didaktickych hier a sutazi v predmete ADK pdf
12_OPS_Polackova Anna - Zazitkove vyucovanie prostrednictvom kampane Cervene stuzky pdf
12_OPS_Rovnanikova Maria - Specifika prace so ziakmi so zrakovym postihnutim pdf
12_OPS_Megyesiova Marta - Matematicke rozpravky pdf