Kalendár podujatí

Spracované OPS/OSO - 14. kolo výzvy

Dokument na stiahnutie Stiahnuť súbor
14_OPS_Eleonora Boocova_Skusenosti s edukaciou v predmete prax v odbornom zamerani kynologia.pdf pdf
14_OPS_Ivana Kormancova Kopaskova_Geocaching a webquest na hodinach SJL v strednej skole.pdf pdf
14_OPS_Dana Kascakova_Hodiny citania zaujimavo poucne a hravo Kolotoc knih.pdf pdf
14_OPS_Erika Martisova_Namety na experimenty a pokusy v edukacii predprimarneho vzdelavania.pdf pdf
14_OPS_HanaTicha_Projekt skolskej olympiady ako sposob vsestranneho rozvoja ziakov.pdf pdf
14_OPS_Iveta Labjakova_Vyuzitie grafickeho programu Revelation Natural Art vo vyucovani vytvarnej vychovy.pdf pdf
14_OPS_Jana Jurcovicova_Myslienkove mapy z fyziky-osvedcena pedagogicka skusenost edukacnej praxe.pdf pdf
14_OPS_Janka Rumanova_Vyuzitie literarneho textu v tvorivej dramatike.pdf pdf
14_OPS_Miriam Hajrova_Rozvoj kritickeho myslenia metodami aktivneho vyucovania.pdf pdf
14_OPS_Moinika Oprsalova_Tajomstva nasej planety – implementacia projektov v predprimarnom vzdelavani.pdf pdf
14_OPS_Monika Hajtingerova_Multikultura v predprimarnom vzdelavani_Prava deti nasimi ocami.pdf pdf
14_OPS_Monika Oprsalova_Tajomstva nasej planety – implementacia projektov v predprimarnom vzdelavani.pdf pdf
14_OPS_Slastanova Maria - Zaclenenie multikulturnej vychovy do vyucovania na 1 stupni ZS.pdf pdf
14_OPS_Dechtárova Miroslava - Skusenosti s vyucovanim financnej gramotnosti na strednej odbornej skole.pdf pdf
14_OPS_Slastanova Maria - Zaclenenie multikulturnej vychovy do vyucovania na 1 stupni ZS.pdf pdf
14_OPS_Balogova Maria - Rozvijanie citatelskej gramotnosti ziakov v primarnom vzdelavani.pdf pdf
14_OPS_Corejova Slavka - Vyuzitie netradicnych metod v medzipredmetovych vztahoch fyzika - biologia.pdf pdf
14_OPS_Filip Vojtek - Možnosti a sposoby aktivneho vyuzivania metody Role Play vo vyucovani anglickeho jazyka.pdf pdf
14_OPS_Sudzinova Janka - Inovativne metody vo vyucbe predmetu Tvorba projektov.pdf pdf
14_OPS_Valova Alena - Vyuzitie IKT vo vyucovacom predmete dejepis - ISCED 2.pdf pdf
14_OPS_Zborovsky Peter - Vyuzivanie inovativnych metod vo vyucovani geografie v specialnych zakladnych skolach.pdf pdf
14_OPS_Jana Figlova_Vytvarne techniky s netradicnymi materialmi vo vytvarnej vychove Ziakov druheho rocnika zakladnej skoly.pdf pdf
14_OPS_Kataraina Sasinkova_Vyuzitie projektoveho vyucovania v matematike v nižšom sekundárnom vzdelávaní.pdf pdf
14_OPS_Marta Lancaricova_Namety na realizaciu ucelovych cviceni a kurzu na ochranu zivota a zdravia.pdf pdf
14_OPS_Ondrejičková_Alternativne vzdelavanie pre intelektovo nadane deti - Koordinacia prace ziakov na rocnikovom projekte a jeho prezenatacii.pdf pdf
14_OPS_Forgacova Helena - Web 2_0 aplikacie vo vyucovani regionalnej geografie Ameriky.pdf pdf
14_OPS_Harmadova Marcela - Literarne podnety pre vytvarnu vychovu ISCED 2.pdf pdf
14_OPS_Holakovska Beata - Vyucba rastrovej grafiky na 2_ stupni ZS.pdf pdf
14_OPS_Jakubcova Katarina - Vyuzitie modernej didaktickej techniky vo vyucovani geografie.pdf pdf
14_OPS_Kollarova Stanislava - Vyuzitie alternativnych pristupov pri rozvoji komunikacie ziakov s autizmom.pdf pdf
14_OPS_Kosco Milan - Implementácia prvkov e-learningu na hodinách geografie.pdf pdf
14_OPS_Marinica Milos - Mysli telom, trenuj hlavou, zaujmovy utvar venovany kondicnemu posilnovaniu.pdf pdf
14_OPS_Mikerova Eva - Vyuzitie metody vizualizacie v edukacii ziaka s autizmom.pdf pdf
14_OPS_Paradova Jana - Didakticke rozcvicky v praci asistenta ucitela v edukacii ziakov s mentalnym postihnutim.pdf pdf
14_OPS_Salachova Janette -Tatransky kalendar.pdf pdf
14_OPS_Sefcikova Bibiana - Vyuzitie aktivizujucich metod v SKD.pdf pdf
14_OPS_Somplakova Zuzana - Gramatika a lexika v kontexte.pdf pdf
14_OPS_Peter Janac_Základny a zdokonalovaci lyziarsky vycvik na ZS s MS Uhrovec.pdf pdf