O projekte

Kalendár podujatí

Odborná aktivita 2.1

Dokument na stiahnutie Stiahnuť súbor
Metodika - Príloha A pdf
Metodika - Príloha B pdf
2011 - Evalvačná správa pdf
2013 - Štúdia VP pdf
2013 - Evalvačná správa pdf
Metodika analýzy VP pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_informatika pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_fyzika pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_chémia pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_biológia,prírodopis pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_geografia,zemepis pdf
2011 - Štúdia VP pdf
2012 - Evalvačná správa pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_základné vyhodnotenie pdf
2013 - čiastková štúdia AKO pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_slovenský jazyk pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_madarský jazyk pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_cudzie jazyky pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_matematika pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_človek a spoločnosť pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_ekonomické predmety pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_odborné predmety pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_začínajúci cudzie jazyky pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_anglický jazyk pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_uvádzajúci učiteľ pdf
2010_Štúdia_VP_OZ_základné vyhodnotenie pdf
2010_Štúdia_VP_OZ_Témy interné externé pdf
2010_Štúdia_VP_OZ_psychológ pdf
2010_Štúdia_VP_OZ_špeciálny pedagóg pdf
2010_Štúdia_VP_OZ_liečebný pedagóg pdf
2010_Štúdia_VP_OZ_sociálny pedagóg pdf
2013 - Prieskum v oblasti VMR pdf
2013 - Prieskum potrieb VPZ pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_technická výchova pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_dejepis,história pdf
2010_Štúdia_VP_PZ_telesná výchova pdf
Metodika - Príloha C pdf
Metodika - Príloha D pdf
Metodika - Príloha E pdf
Metodika - Príloha F pdf