O projekte

Kalendár podujatí

Odborná aktivita 4.2

V rámci NP PKR boli na školy rozvezených 6390 notebookov, ktoré slúžia PZ a OZ na ich ďalšie vzdelávanie.

Štatistický prehľad a zoznam takto podporených škôl nájdete v prílohách.

Ďalej boli na školách zriadené učebne kontinuálneho vzdelávania. V každej z nich je: 21 notebookov HP ProBook 4330s, Wi-Fi router Cisco WRV210 Wireless-G VPN Router a Dataprojektor BENQ MX711. Vtýchto učebniach prebiehajú vzdelávacie podujatie nielen v rámci NP PKR, ale aj v rámci iných NP v rámci OP Vzdelánie.

Zoznam učenbní kontinuálneho vzdelávania nájdete v priloženom dokumente.

Dokument na stiahnutie Stiahnuť súbor
Zoznam učební KV pdf
Prehľad škôl vybavených digitálnou technikou pdf
Prehľad podporených škôl a školských zariadení pdf