O projekte

Kalendár podujatí

Odborná aktivita 3.2

26120130002 (K)

Za celé obdobie trvania projektu bolo do vzdelávania zapojených celkovo 47 505 účastníkov, z toho je 46 830 PZ a 625 OZ, 50 účastníkov má delený úväzok PZ/OZ. Ukazovateľ bol naplnený na 263,9%.

Účastníci kontinuálneho vzdelávania tvorili spolu 6 260 skupín.

Za celé obdobie trvania projektu bolo vydaných 84 795 osvedčení z toho 11 516 podľa § 35. Celkovo bolo do projektu zapojených 106 281 účastníkov – jeden účastník 1 a viackrát.

Za celé obdobie NP PKR sa konalo 33 914 vzdelávacích podujatí.

26140230002 (RKZ)

Za celé obdobie trvania projektu bolo do vzdelávania zapojených celkovo 5 298 účastníkov, z toho je 5 208 PZ a 79 OZ, 11 účastníkov má delený úväzok PZ/OZ. Merateľný ukazovateľ bol naplnený na 264,9%.

Účastníci kontinuálneho vzdelávania tvorili spolu 1 039 skupín.

Za celé obdobie trvania projektu bolo vydaných 12 485 osvedčení z toho 1 727 podľa § 35. Celkovo bolo do projektu zapojených 15 630 účastníkov – jeden účastník 1 a viackrát.

Za celé obdobie NP PKRsa konalo 5 435 vzdelávacích podujatí.

Zoznamy účastníkov a štatistické prehľady su v priložených dokumentoch.

V rámci tejto aktivity sú realizované výzvy OPS/OSO. podrobnejsie informácie najdete tu: ...

 

 

Dokument na stiahnutie Stiahnuť súbor
Prehľad_účastníkov_vzdelávania_BA_2015_03_31 pdf
Prehľad_účastníkov_vzdelávania_SR_2014_03_31 pdf
Zoznam_účastníkov_vzdelávania_BA_2015_03_31 pdf
Zoznam_účastníkov_vzdelávania_SR_2015_03_31 pdf