O projekte

Kalendár podujatí

Odborná aktivita 3.1

Odborná aktivita 3.1 Tvorba učebných zdrojov

Účastníci vzdelávacích programov si na základe prístupového hesla môžu otvoriť pdf učebných zdrojov umiestnených na portáli . Učebné zdroje sa vytvorili k jednotlivým akreditovaným vzdelávacím programom a ich účelom je umožniť účastníkom a absolventom vzdelávania jednoduchý, rýchly a účinný prístup k vybraným poznatkom, skúsenostiam a praktickým príkladom osvedčených v pedagogickej praxi.

30. 6. 2015 sa k akreditovaným programom kontinuálneho vzdelávania vytvorilo:

303 učebných zdrojov,

607 recenzných posudkov,

401 autorských zmlúv.

(98 učebných zdrojov od autorov, ktorí majú uzatvorenú autorskú zmluvu, sú v procese tvorby – u autorov, alebo na recenznom, redakčnom či grafickom spracovaní)