Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 02

  • Dátum konania: 4.9.2015 — 20.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 20.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 3.9.2015
  • učiteľ
  • učiteľ primárneho vzdelávania, učiteľ 2.stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy
  • Pracovisko: DP MPC Nitra

NRA02_1450_2015_PKRO