Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch

  • Dátum konania: 4.9.2015 — 10.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 20.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 3.9.2015
  • učiteľ
  • učiteľ 2.stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy (aprobácia MAT, BIO, CHE, FYZ, GEO
  • Pracovisko: DP MPC Nitra

NRA01_1476_2015_PKRO