Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Digitálny obsah v edukačnom procese s využitím redakčného systému

  • Dátum konania: 2.9.2015 — 20.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 20.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 31.8.2015
  • učiteľ, učiteľ ZUŠ, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy
  • učiteľ primárneho vzdelávania, učiteľ 2.stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy
  • Pracovisko: DP MPC Nitra

NRA01_1436_2014_PKRO