Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Tvorba úloh pre prípravu žiakov primárneho vzdelávania na testovanie

  • Dátum konania: 15.8.2015 — 1.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
  • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
  • Pracovisko: RP MPC Prešov
POA01_1470_2015_PKRO