Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Modernizácia hudobnej edukácie prostredníctvom digitálnych technológií

  • Dátum konania: 15.8.2015 — 1.9.2015
  • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
  • učiteľ
  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ základnej umeleckej školy, hudobná výchova, predmety hudobného, tanečného, literárno-dramatického odboru ZUŠ.
  • Pracovisko: RP MPC Prešov
POA02_1455_2015_PKRO