Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Tvorba obsahu komisionálnej skúšky v súlade so školským vzdelávacím programom v základnej umeleckej škole

  • Dátum konania: 15.8.2015 — 15.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
  • učiteľ
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • Pracovisko: RP MPC Prešov

POA01_1465_2015_PKRO