Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Riešenie problémových úloh metódami vedeckého poznávania

  • Dátum konania: 1.9.2015 — 1.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
  • učiteľ
  • učiteľ ZŠ a SŠ, chémia, biológia,fyzika, odborné predmety potravinárskeho zamerania
  • Pracovisko: RP MPC Bratislava

BAS01_1295_2013_PKRB