Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách

  • Dátum konania: 1.10.2015 — 30.11.2015
  • Začiatok prihlasovania: 1.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 15.9.2015
  • učiteľ, majster odbornej výchovy
  • učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ Vyučovací predmet: matematika, občianska náuka, etická výchova, informatika, odborné predmety ekonomického zamerania, odborná prax, odborný výcvik)
  • Pracovisko: DP MPC Trenčín
TNA01_1490_2015_PKRO