Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa

  • Dátum konania: 5.9.2015 — 26.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 1.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 25.8.2015
  • učiteľ
  • učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ (okrem učiteľa informatiky)
  • Pracovisko: DP MPC Trenčín
TNA01_1483_2015_PKRO