Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole

  • Dátum konania: 14.8.2015 — 18.9.2015
  • Začiatok prihlasovania: 2.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 13.7.2015
  • učiteľ
  • ucitel pre predprimárne vzdelávanie ( ucitel materskej školy), ucitel pre kontinuálne vzdelávanie
  • Pracovisko: DP MPC Nitra
748/2012-KV