Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow Works

  • Dátum konania: 4.9.2015 — 14.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 2.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 13.8.2015
  • učiteľ
  • učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
  • Pracovisko: DP MPC Nitra
763/2012_KV