Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire

  • Dátum konania: 4.9.2015 — 14.10.2015
  • Začiatok prihlasovania: 2.7.2015
  • Koniec prihlasovania: 13.8.2015
  • učiteľ, majster odbornej výchovy
  • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
  • Pracovisko: DP MPC Nitra
1479/2015 - KV